Høring - endringer i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) og forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2006