Høring - Europarådet. Rapport om mediemangfold i Europa

Kultur- og kirkedepartementet har sendt rapporten 'Media diversity in Europe' ut på høring. Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe i Europarådet og omhandler mediepolitiske spørsmål som ytringsfrihet, medieeierskap, allmennkringkasting med videre.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2003


Høringsuttalelsene er i pdf-format. For å lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Allmennkringkastingsrådet
Eierskapstilsynet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
TV2 AS