Høring - Evaluering av allmenngjøringsordningen

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsfrist 22.12.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 22.12.05