Høring - forslag til bygningsmessig vern i regjeringskvartalet og Victoria terrasse

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet har sendt på høring et forslag til vern av bygninger i regjeringskvartalet og Victoria terrasse. Høringsfrist: 1. oktober 2010.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2010

Som ledd i prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer har Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet sendt på høring et forslag til vern av bygninger i regjeringskvartalet og Victoria terrasse Høringsfrist: 1. oktober 2010.

Vedlegg: