Høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte. Endringene skal gjelde fra studieåret 2023‒2024 og er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, jf. Prop. 1S (2022‒2023) for Kunnskapsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.01.2023