Høring — forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Ny forskrift om inn- og utmelding av Den norske kirke trådte i kraft den 4. januar 2006. Forskriften skal erstatte tidligere forskrift 7. oktober 1975 nr. 2 vedrørende innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.10.2005


Høringsfristen var 28. oktober 2005.

Dokumentene er i pdf-format. For å lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Bergen Religionskritiske Studentforening
Bispemøtet
Det norske Hedningsamfunn
Human-Etisk forbund
Kirkerådet
Presteforeningen
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn