Høring - forskrift til skatteloven § 2-1 åttende ledd (ettårsregelen)

Resultat: Ny §§ 2-1-1 - 2-1-9 i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 mv. til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: