Høring - Forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Forskriften retter seg mot all virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot allmennheten, både i privat og offentlig sektor, men vil i denne omgang gjelde nettjenester, inkludert webløsninger og automater (selvbetjeningsløsninger) med IKT-baserte grensesnitt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.02.2013

Resultat:

Wiki: Universell utforming av IKT

 

 

 

Ved en inkurie har det sneket seg inn en feil i tredje avsnitt i høringsbrevet når det gjelder virkeområdet for forskriften. Forskriften vil i utgangspunktet omfatte nettaviser.
I det opprinnelige høringsbrevet stor det: "Fjernsynsmedier, film, nett-TV og nettaviser reguleres også av annen lovgivning."
Dette har blitt rettet til "Fjernsynsmedier, film og nett-TV reguleres også av annen lovgivning."