Høring — Forskrifter til ny skattebetalingslov

Høringsfrist: 16. oktober 2006

Resultat: Forskrift av 21.12.2007 nr. 1766

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16. oktober 2006
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 10. juli 2006