Høring — Forslag om endringer i innkjøpsforskriften mv. (forskrift 30. november 1995 nr 938 om A/S Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv.)

Høringsfrist: 2.januar 2006. Saksområdet er flyttet til Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: