Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Justis- og beredskapsdepartementet sender i fellesskap med Helse- og omsorgsdepartementet på høring et forslag om endringer i smittevernloven. I høringsnotatet foreslås det et hjemmelsgrunnlag for portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2021

Viser 1-100 av 1430 treff.

  • Side 1 av 15
  • Side 1 av 15