Høring - Forslag om ny konsesjonsforskrift for havfiskeflåten

Høringsfrist: fredag 2. desember 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
200500795- /KF

Dato

     

Forslag om ny konsesjonsforskrift for havfiskeflåten

Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat med forslag om å innføre en ny felles konsesjonsforskrift for havfiskeflåten.

Høringsfrist er satt til fredag 2. desember 2005.

Med hilsen

Johán H. Williams
ekspedisjonssjef

 

Jan Frederik Danielsen
avdelingsdirektør

Høringsnotat (pdf-format)