Høring - Forslag om ny konsesjonsforskrift for havfiskeflåten

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfrist: fredag 2. desember 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: fredag 2. desember 2005.