Høringer

Høring - forslag til endring av forskrift av 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse §§ 5 og 6

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om å endre §§ 5 og 6 i forskrift av 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse. Endringene gjelder prisfastsettelse av fryst råstoff og ansvar for å bekoste transport av fangst undergitt tilbudsplikt.

Status: På høring

Høringsfrist: 14.12.2023

Vår ref.: 23/423

Høringsbrev.pdf

Berlevåg kommune

Bø kommune

Båtsfjord kommune

Det norske maskinistforbund

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Fjordlaks

Hadsel kommune

Hammerfest kommune

Landsorganisasjonen i Norge

Lebesby kommune

Lerøy Seafood Group ASA

Nergård AS

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Regelrådet

Sametinget

Senja kommune

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Skjervøy kommune

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA

Vestvågøy kommune