Høring - forslag til endring i forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2005


Høringsuttalelser:

Arbeids- og sosialdepartementet

Uttalelse

Denofa AS

Uttalelse

Fellesmøllenes Servicekontor A/S

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Fiskå mølle A/S

Uttalelse

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Moderniseringsdepartementet

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norgesfôr

Uttalelse

Norkorn

Uttalelse

Norske Felleskjøp

Uttalelse

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening og Kjøttindustriens fellesforening

Uttalelse

Toll- og avgiftsdirektoratet

Uttalelse

Unikorn AS

Uttalelse

Utenriksdepartementet

Uttalelse