Høring - Forslag til endring i lov om norsk riksborgarrett av 8. desember 1950 nr. 3 §§ 3 og 4

Høringsfrist 23. april 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: