Høring — Forslag til endring i utlendingsforskriften § 197 a

Høringsfrist: 29. juli 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: