Høring - forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven. Forslaget har bakgrunn i EU-direktiv 2019/771.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.09.2021