Høring: Forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften) vedlegg 1. Endringen gjelder størrelsen på halal-kvoten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2023