Høring forslag til endringer i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Forslaget gjennomfører direktiv 2018/958/EU om forholdsmessighetsprøving før vedtakelse av nye bestemmelser om regulering av yrker. Forslaget gjennomfører også bestemmelser om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein og Norge og Storbritannia, for yrker som omfattes av forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.11.2023