Høring - Forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning

Høringsfrist: 15.01. 07

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2007

Høring - forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 39 (2006–2007) 30. mars 2007 frem forslag til lov om endringer i fagskoleloven. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.