Høring - forslag til endringer i offentleglova m.m. - innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i offentleglova, offentlegforskrifta og arkivforskrifta. Departementet foreslår et tillegg i offentleglova § 14 første ledd som gjør det klart at ikke bare organinterne dokumenter som sådan, men også journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter, kan unntas fra offentlighet. Videre foreslås det endringer i offentlegforskrifta og arkivforskrifta som klargjør at organer kan journalføre organinterne dokumenter uten at opplysninger om disse dokumentene publiseres i den offentlige journalen som er tilgjengelig på nettet gjennom eInnsyn eller på annen måte.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.07.2023

Viser 1-100 av 3330 treff.

  • Side 1 av 34
  • Side 1 av 34