Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for sykepenger i folketrygdloven kapittel 8 og omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger til nærstående i livets sluttfase i folketrygdloven kapittel 9.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.05.2022