Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften og til ny forskrift til statsborgerloven

Høringsfrist 12. februar 2003

Departementet sender med dette på høring forslag til endring i utlendingsforskriften. Videre foreslås det en ny forskrift til lov om norsk riksborgarrett (statsborgerloven). Forslagene gjelder innføring av gebyr for søknad etter utlendingsloven og søknad om statsborgerskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: