Høring - forslag til EU-forordning om administrativt samarbeid mellom håndhevingsmyndigheter på forbrukerområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2004

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Justisdepartementet

Finansdepartementet

Helsedepartementet

Sosialdepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

ANFO-Annonsørforeningen

Bankklagenemnda

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Reisebransjeforening

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Direktesalgsforbundet

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Eforum.no

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Flyselskapenes Landsforening

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukernes forsikringskontor

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

INMA- Bransjeforeningen for interaktiv markedsføring

Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Konkurransetilsynet

Kontor- og Datateknisk Landsforening (IKT-Norge)

Kreativt forum

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Lotteritilsynet

Luftfartstilsynet

Mediebedriftenes Landsforening

NORDMA-Norsk Direkte Markedsføringsforening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Forsikringsforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norsk Hotell- og Restaurantforbund

Norsk Postordreforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Regjeringsadvokaten

Sosial- og helsedirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens medieforvaltning

Statens næringsmiddeltilsyn

Teknologibedriftenes Landsforening

Verdipapirfondenes Forening