Høring - forslag til forordninger om innsamling og overføring av API-opplysninger (advance passenger information)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Europakommisjonens forslag til to nye forordninger om innsamling og overføring av API-opplysninger. API står for advance passenger information. Forordningene vil oppheve direktiv 2004/82/EC som Norge er bundet av, og som er gjennomført i grenseloven § 16 og grenseforskriften § 4-9.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2023