Høring — Forslag til ny kapitalforvaltningsforskrift for forsikringsselskap og pensjonsforetak og forslag til endring av lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Høringsfrist: 30. oktober 2006

Resultat: 1) Forskrift 17. desember 2007 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning og 2) Forskrift 17. desember 2007 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2006