Høring – Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre to EU-forordninger om bærekraftig finans.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2021