Høring - Forslag til ny lov om planteforedlerrett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2005


Høringsuttalelser:

A.L Gartnerhallen

Uttalelse

Agrokonsult AS

Uttalelse

Biologisk-dynamisk Forening

Uttalelse

Bioteknologinemnda

Uttalelse

Det økologiske hus

Uttalelse

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Uttalelse

Norske Felleskjøp

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Uttalelse

Gartnerhallen

Uttalelse

 
Genesis

Uttalelse

Genressursutvalget for planter

Uttalelse

Graminor AS

Uttalelse

Hjeltnes gartnarskule

Uttalelse

Institutt for globalt nettverksarbeid, informasjon og studier

Uttalelse

Kornbøndenes Interesseorganisasjon

Uttalelse

Mattilsynet

Uttalelse

Miljøpartiet De Grønne

Uttalelse

Miljøstiftelsen Genesis

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Moderniseringsdepartementet

Uttalelse

Nettverk for Mat og Miljø

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges forskningsråd

Uttalelse

Norges Jordbærdyrkerlag

Uttalelse

Norges Skogeierforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Uttalelse

Norsk Frøavlerlag

Uttalelse

Norsk Gartnerforbund (NGF)

Uttalelse

Norsk Genressursråd

Uttalelse

Norske Felleskjøp

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

OIKOS - Økologisk Landslag

Uttalelse

Patentstyret

Uttalelse

Planteforsk

Uttalelse

Plantesortsnemnda

Uttalelse

Poulsen Roser A/S

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning (SLF)

Uttalelse

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Uttalelse

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Inst. for økonomi og ressursforvaltning


Uttalelse

Universitetet i Oslo, Senter for menneskerettigheter

Uttalelse

Utenriksdepartementet

Uttalelse

Utviklingsfondet

Uttalelse