Høring – Forslag til rådsanbefaling om operativt politisamarbeid (videreutvikling av Schengen)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag av 8. desember 2021 til rådsanbefaling om operativt politisamarbeid.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.04.2022