Høring - forslag til tilpasning av flytteforskriften

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfrist - 23. januar 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: