Høring - Forslag til endringer i allmennaksjeloven § 6-16 a (personkrets)

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag til endring i allmennaksjeloven § 6- 16 a for å tydeliggjøre at ethvert medlem av henholdsvis styret, bedriftsforsamlingen og andre valgte selskapsorganer skal omfattes av kravene for retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer i allmennaksjeloven §§ 6-16 a og 6-16 b

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.06.2023

Vår ref.: 23/2364

Høringsbrev.pdf

Departementene

Brønnøysundregistrene

Domstolene

Finanstilsynet

Norges Bank

Regelrådet

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Økokrim

AksjeNorge

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforeningen

Finans Norge

Finansforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

Nasdaq Oslo ASA

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Venturekapitalforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs ASA

Regnskap Norge

SMB Norge

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen ASA

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Advokatfirmaet BAHR AS

Advokatfirmaet CLP DA

Advokatfirmaet Føyen AS

Advokatfirmaet Grette AS

Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Selmer AS

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Advokatfirmaet Østgård DA

AGP Advokater AS

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

BDO AS

Brækhus Advokatfirma DA

CMS Kluge Advokatfirma AS

Crowe Partner Revisjon AS

Deloitte Advokatfirma AS

Ernst & Young AS

Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

KPMG Law Advokatfirma AS

Kvale Advokatfirma DA

SANDS advokatfirma DA

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS

Handelshøyskolen BI

Nord universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo