Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/782 om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter

Høring av forslag til forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/782 av 29. april 2021 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser. De nye reglene skal blant annet sikre bedre informasjon og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2023