Høring - Høringsnotat om forslag til forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse i tjenesten

Høringsfrist: 20. juni 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: mandag 20. juni 2005

Høringsnotatet finner du i PDF-format