Høring - Implementering av direktiv 2004/22/EF om måleinstrumentdirektivet(MID) i norsk lov - Utkast til forskrifter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2006

  • Høringsfrist: 17.02.06
  • Høringssvarene sendes NHD