Høringer

Høring - kompensasjon ved brudd på EMK i saker om tilleggsskatt

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i utmålingen av kompensasjon ved brudd på EMK når vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr ikke er truffet innen rimelig tid.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.01.2023