Høring - lovregulering - strøm og digitale ytelser

Frist 01.08.2004

Justisdepartementet sender på høring to utredninger om forbrukervernregler for elektrisk energi og digitale ytelser. Blant annet drøftes spørsmål om leveringskvalitet, prisavslag, og erstatning. (21.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2004


Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen