Høring: Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm.)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring endringer i helse¬personellovens regler om lisens for helsepersonell. Videre foreslås det enkelte endringer i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon fra tredjeland. Forslagene gjelder søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre land enn Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.06.2020