Høring-Medieeierskapsloven-utkast til forskrift om medieregioner

Kultur- og kirkedepartementet har sendt på høring et høringsnotat og utkast til forskrift om regioninndeling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2005