Høring om nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Regjeringen har som mål at resultater av norsk forskning skal være åpent tilgjengelige. Ved inngangen til 2016 etablerte derfor Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Rapporten er nå ferdig og Kunnskapsdepartementet ber derfor om innspill til det videre arbeidet med åpen tilgang til forskningsresultater.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2016