Høring Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har som mål at resultater av norsk forskning skal være åpent tilgjengelige. Ved inngangen til 2016 etablerte derfor Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Rapporten er nå ferdig og Kunnskapsdepartementet ber derfor om innspill til det videre arbeidet med åpen tilgang til forskningsresultater.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2016