Høring NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslagene fra Opptaksutvalget på høring. Marianne Aasen har ledet utvalget som har sett på helheten i reglene for å bli tatt opp på universiteter og høyskoler.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.03.2023

Viser 1-100 av 136 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2