Høringer

Høring NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget

Kongen i statsråd oppnevnte i april 2022 et utvalg som skulle evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022. Koronautvalget la frem sin utredning den 2. juni 2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.10.2023

Viser 1-100 av 643 treff.

  • Side 1 av 7
  • Side 1 av 7