Høring NOU 2023:17 Nå er det alvor - Totalberedskapskommisjonen

Totalberedskapskommisjonen ble nedsatt ved kongelig resolusjon den 21. januar 2022. Kommisjonen skulle vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap. Mandatet til kommisjonen var blant annet å gi en prinsipiell vurdering av styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer. Totalberedskapskommisjonen la frem sin utredning den 5. juni 2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.10.2023

Viser 1-100 av 241 treff.

  • Side 1 av 3
  • Side 1 av 3