Høring - ny forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og kloakkanlegg

Resultat: Forskrift 27. november 2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: