Høring - nytt kirkebokregister for Den norske kirke

Høringsinstansene ble anmodet om å vurdere hvilke kirkelige handlinger og opplysninger som fortsatt bør registreres i en fremtidig kirkebok, med individets, menighetens, kirkens og offentlige myndigheters behov for øye. Høringsinstansene ble også bedt om å foreta en vurdering av de tre alternative skissene som introduseres i utredningen: 1. Status quo, 2. minimumsløsning eller 3. teknologisk videreutvikling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2004