Høring om endring i markedsavgiften for konvensjonelle produkter

Nærings- og fiskeridepartementet ber med dette om innspill til nivået på markedsavgiften som trekkes av eksportverdien av konvensjonelle fiskeprodukter (saltfisk, klippfisk og tørrfisk). Markedsavgiften finansierer Norges sjømatråd AS’ arbeid for markedsføring av konvensjonelle produkter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.08.2023

Finansdepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Utenriksdepartementet

Fiskehav
Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Innovasjon Norge
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag
Norges sjømatråd
Norsk Villfisk
Pelagisk Forening
Sametinget
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Sjømatbedriftene
Sjømat Norge
Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Tolletaten
Vest-Norges Fiskesalslag