Høring - om etablering av et personentydig helseregister

Høringsfrist 20.august 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 20.08.04

  • Feil i høringsbrev angående konsesjon til Norsk pasientregister

    I Helsedepartementets høringsbrev av 10. mai 2004 angående etablering av et personentydig helseregister står det at Norsk pasientregister drives med konsesjon fra Datatilsynet.

    Norsk Pasientregister har vært drevet med konsesjon fra Datatilsynet som nå er utløpt. I brev av 14. februar 2003 søkte SINTEF Helse om ny konsesjon for Norsk pasientregister (NPR). Datatilsynet har bedt Helsedepartementet, som databehandlingsansvarlig, om å søke om konsesjon. Denne søknaden ble sendt 5. mai 2004 og er til behandling i Datatilsynet.