Høring - om etablering av et personentydig helseregister

Høringsfrist 20.august 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forslag fra Sosial- og helsedirektoratet om etablering av Norsk Pasientregister som et personentydig helseregister med hjemmel i helseregisterloven. Mars 2004

Rapporten finnes i PDF format kan lastes ned her

Adresseliste

·
 1. Akademikerne
 2. ·
 3. Arbeidsgiverforeningen NAVO
 4. ·
 5. Barneombudet
 6. Bioteknologinemnda
 7. ·
 8. Datatilsynet
 9. De medisinske dekanene
 10. ·
 11. Den norske advokatforening
 12. ·
 13. Den norske jordmorforening
 14. ·
 15. Den Norske Kreftforening
 16. ·
 17. Den norske lægeforening
 18. ·
 19. Departementene
 20. ·
 21. FarmasiForbundet
 22. ·
 23. Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
 24. ·
 25. Fellesorganisasjonen for små og sjeldne diagnosegrupper
 26. Forbrukerombudet
 27. Forbrukerrådet
 28. ·
 29. Forbundet mot stoffmisbruk
 30. ·
 31. Foreningen for Muskelsyke
 32. ·
 33. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 34. ·
 35. Hørselshemmedes Landsforbund
 36. Institutt for samfunnsforskning
 37. ·
 38. KITH A/S
 39. ·
 40. Kommunalansattes fellesorganisasjon (KFO)
 41. ·
 42. Kommunenes Sentralforbund
 43. ·
 44. Konkurransetilsynet
 45. Kreftregisteret
 46. ·
 47. Landets fylkesmenn
 48. ·
 49. Landets helseforetak
 50. ·
 51. Landets sosial- og helsefaghøyskoler
 52. ·
 53. Landets pasientombud
 54. ·
 55. Landets regionale helseforetak
 56. ·
 57. Landets universiteter
 58. ·
 59. Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
 60. ·
 61. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 62. ·
 63. Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri
 64. ·
 65. Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
 66. ·
 67. Landsorganisasjonen (LO)
 68. ·
 69. Likestillingssenteret
 70. ·
 71. Mental Helse Norge
 72. ·
 73. Nasjonalforeningen for folkehelsen
 74. ·
 75. Nasjonalt folkehelseinstitutt
 76. ·
 77. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 78. ·
 79. Norges Astma- og Allergiforbund
 80. ·
 81. Norges Blindeforbund
 82. ·
 83. Norges Diabetesforbund
 84. ·
 85. Norges Døveforbund
 86. ·
 87. Norges Fibromyalgiforbund
 88. ·
 89. Norges Forskningsråd
 90. ·
 91. Norges Handikapforbund
 92. ·
 93. Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
 94. ·
 95. Norsk forskerforbund
 96. Norsk forskningsfond
 97. ·
 98. Norsk Helse- og Sosialforbund
 99. ·
 100. Norsk Homeøpatisk pasientforening
 101. Norsk institutt for by og regionforskning
 102. ·
 103. Norsk kommuneforbund
 104. ·
 105. Norsk pasientforening
 106. ·
 107. Norsk pasientskadeerstatning
 108. Norsk psykologforening
 109. ·
 110. Norsk Revmatikerforbund
 111. ·
 112. Norsk Sykepleierforbund
 113. ·
 114. Norske Fysioterapeuters forbund
 115. ·
 116. Norske Kvinners Sanitetsforening
 117. ·
 118. Private helseinstitusjoners landsforbund
 119. ·
 120. PRISY
 121. ·
 122. Psykisk helse
 123. ·
 124. Rokkansenteret – Stein Rokkans senter for flerfaglige samfunnsstudier
 125. ·
 126. Rikstrygdeverket
 127. ·
 128. Ryggforeningen i Norge
 129. ·
 130. Rådet for funksjonshemmede
 131. ·
 132. Sametinget
 133. ·
 134. Senter for helseøkonomi og helseledelse
 135. ·
 136. Senter for kvinneforskning
 137. ·
 138. Servicenæringens hovedorganisasjon
 139. ·
 140. SINTEF Helse
 141. ·
 142. Sosial- og helsedirektoratet
 143. ·
 144. Statens eldreråd
 145. ·
 146. Statens helsetilsyn
 147. Statistisk sentralbyrå
 148. Universitets- og høyskolerådet
 149. ·
 150. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 151. Norges Farmaceutiske Forening
 152. Norges Apotekerforening

.