Høring - Om forskrift om skogavgift for 2004

Forskrift om skogavgift for 2004 Fastsatt 7. januar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2003


Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

Fylkesmennenes landbruksavdeling:

Fylkesmannen i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Buskerud

Uttalelse

Fylkesmannen i Finnmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Hedmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Uttalelse

Fylkesmannen i Rogaland

Uttalelse

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Troms

Uttalelse

Fylkesmannen i Vest-Agder

Uttalelse

Norges Skogeierforbund

Uttalelse

NORSKOG

Uttalelse

Statens Landbruksforvaltning

Uttalelse