Høringer

Høring om forskriftsfesting av tilskuddsordning om internasjonalt migrasjonsarbeid

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forskriftsfesting av gjeldende tilskuddsordning til internasjonalt migrasjonsarbeid.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2023