Høring Forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er til stede sammen med eleven (fjernundervisning)

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er stede sammen med eleven (fjernundervisning). Et tilsvarende forslag om endringer i opplæringsloven angående adgangen til bruk av fjernundervisning har allerede vært på høring for de offentlige skolenes vedkommende, jf. høringen av NOU 2019: 23.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2021