Høring om forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om registering av og tilsyn med salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater, på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.09.2017